React Redux i Jest - tworzenie aplikacji webowych

React Redux i Jest - tworzenie aplikacji webowych

Coupon Details

React Redux i Jest - tworzenie aplikacji webowych


React Redux i Jest - tworzenie aplikacji webowych, Tworzymy, krok po kroku, aplikacje z użyciem JavaScript, bibliotek React i Redux oraz integrujemy ją z usługami Firebase

Created by Paweł Ćwik

What Will I Learn?

  • Jak tworzyć komponenty w React JS i łączyć je w większą całość
  • Jak testować komponenty
  • Jak obsługiwać stan aplikacji
  • Aplikacja webowa od pierwszej linijki kodu do wdrożenia w chmurze (Heroku)
  • Zapisywanie i odczyt stanu do i z bazy danych
  • Uwierzytelnianie użytkownika
  • Integracja React z Google
Preview This Course - GET COUPON CODE

Also read:

Blogger
Disqus
Select Comment System